SDĚLENÍ K EET

S účinností ke dni 1.3.2017 na charkter zboží a služeb podléhajících EET